Loading...
Creative Studio . Storytelling . Photography . Videography . Content creator

 

Eido Dourado

After more than 20 years of work, the painter Celso Dourado opens to the public the art space Eido Dourado ('Golden place' in its literal translation from Galician), based on self-construction and recycling of materials. Celso now looks back and reveals what have been the real reasons why he has come to gather a work with such a creative and so particular force, despite having lost his hands at the age of eight. Eido Dourado is a celebration of creativity and life, which brings together the obsessions of a unique creator, who shows us that there is no greater treasure in existence than finding a place, the true home of oneself, and inhabiting it.

 

'Eido Dourado' is a documentary directed, produced, filmed and edited by Martín G. Rodil. Voices: Celso Dourado, Teresa Barcia, Comba Campoy, Xurxo Souto and Manolo ‘O Panforreteiro’. Original music by Stephen Hilton ‘Day’ / Karol Orze ‘It’s time to go’ and ‘Nostalgie’ Nicolai Heidlas ‘Letting go’ / JR SoundDesign ‘Emotional piano’ / Spheriá ‘Reminiscent of Spring’ / Ashamaluev & Veromax Music Studio ’Everyone dies, not everyone lives’. ‘Longa noite de pedra’ is a poem by galician author Celso Emilio Ferreiro / ‘O meu País’ is a song from galician songwriter Miro Casabella.

 

 

Logo de máis de 20 anos de traballo, o pintor Celso Dourado abre ao público o espazo de arte Eido Dourado, baseado na autoconstrucción e na reciclaxe de materiais. Celso bota agora a vista atrás e conta polo miúdo cales foron as verdadeiras razóns polas que chegou a reunir unha obra con semellante forza creativa e tan particular, malia perder as súas mans á idade de oito anos. Eido Dourado é unha celebración da creatividade e a vida, na que se dan cita as obsesións dun creador único, que nos mostra que non existe maior tesouro na existencia que atopar un lugar, o verdadeiro fogar dun mesmo, e habitalo.

 

'Eido Dourado' é un documental dirixido, producido, filmado i editado por Martín G. Rodil. Coas voces narrativas de Celso Dourado, Teresa Barcia, Comba Campoy, Xurxo Souto e Manolo ‘O Panforreteiro’. Música orixinal de Stephen Hilton ‘Day’ / Karol Orze ‘It’s time to go’ e ‘Nostalgie’ Nicolai Heidlas ‘Letting go’ / JR SoundDesign ‘Emotional piano’ / Spheriá ‘Reminiscent of Spring’ / Ashamaluev & Veromax Music Studio ’Everyone dies, not everyone lives’. ‘Longa noite de pedra’ é un poema de Celso Emilio Ferreiro / ‘O meu País’ é unha canción de Miro Casabella.

 

................

Después de más de 20 años de trabajo, el pintor Celso Dourado abre al público el espacio de arte Eido Dourado ('Lugar Dorado' en su traducción literal del gallego), basado en la autoconstrucción y el reciclaje de materiales. Celso echa ahora la vista atrás y desgrana cuáles han sido las verdaderas razones por las que ha llegado a reunir una obra con semejante fuerza creativa y tan particular, a pesar de haber perdido sus manos a la edad de ocho años. Eido Dourado es una celebración de la creatividad y la vida, en la que se dan cita las obsesiones de un creador único, que nos muestra que no existe mayor tesoro en la existencia que encontrar un lugar, el verdadero hogar de uno mismo, y habitarlo.

 

'Eido Dourado' es un documental dirigido, producido, filmado y editado por Martín G. Rodil. Con las voces narrativas de Celso Dourado, Teresa Barcia, Comba Campoy, Xurxo Souto y Manolo ‘O Panforreteiro’. Música original de Stephen Hilton ‘Day’ / Karol Orze ‘It’s time to go’ y ‘Nostalgie’ Nicolai Heidlas ‘Letting go’ / JR SoundDesign ‘Emotional piano’ / Spheriá ‘Reminiscent of Spring’ / Ashamaluev & Veromax Music Studio ’Everyone dies, not everyone lives’. ‘Longa noite de pedra’ es un poema de Celso Emilio Ferreiro / ‘O meu País’ es una canción de Miro Casabella.